Browar Czarnków

Historia spółki

W swojej historii Spółka ośmiokrotnie podwyższała kapitał zakładowy. Przeprowadzano następujące emisje akcji:

Emisja A: 31.08.2011r. – 1.000.000
Emisja B: 23.12.2011r. – 178.600
Emisja C: 23.04.2013r. – 400.000
Emisja D1: 01.10.2014r. – 4.608.475
Emisja E: 29.07.2015r. – 2.000.000
Emisja F: 25.11.2015r. – 2.500.000
Emisja G: 15.06.2016r. – 1.762.925
Emisja H: 22.12.2016r. – 3.000.000

Łącznie wyemitowano 15.450.000 akcji. Wszystkie akcje są wprowadzone do notowań na rynku NewConnect.

2016

W dniu 28 stycznia 2016r. dokonana została zmiana w KRS w zakresie firmy pod jaką działała Spółka. Z dotychczas obowiązującej „Browar Gontyniec S.A.” Spółka zmieniła nazwę na „Browar Czarnków S.A.” Przyczyną była znaczna rozpoznawalność marki jaką był browar w Czarnkowie i produkowane przez Spółkę piwa Noteckie, kojarzone głównie z czarnkowskim browarem i jego historią.

2015

W początku 2015r. nastąpiła istotna zmiana właścicielska. Dotychczasowy większościowy właściciel – Black Lion NFI zbył swoje akcje na rzecz prywatnych inwestorów. Od tego czasu struktura akcjonariatu większościowego skupiona jest w rękach prywatnych.

2014-2016

W 2014r. Spółka przystąpiła do konsolidacji Spółek zależnych, w ramach podjętej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta, która miała na celu skupienie wszystkich aspektów produkcyjno-dystrybucyjnych w rękach Emitenta i uproszczenie zarządzania.

W dniu 25 listopada 2014r. nastąpiło połączenie przez przejęcie zależnych spółek Fulmar sp. z o.o. oraz Fulmar Bis sp. z o.o.

W dniu 18 listopada 2015r. nastąpiło połączenie przez przejęcie zależnej spółki Browar Konstancin S.A.

W dniu 2 maja 2016r. została wykreślona z KRS zależna od Emitenta spółka BRO-KON Logistyka sp. z o.o. w likwidacji.

W dniu 15 września 2016r. nastąpiło połączenie przez przejęcie zależnej spółki Browar Dystrybucja S.A., tym samym kończąc proces konsolidacji i restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

2013

W 2013r. nastąpiło nabycie przez Spółkę udziałów w spółce Browar Konstancin sp. z o.o., która następnie zmieniła nazwę na BRO-KON Logistyka sp. z o.o. i postawiona w stan likwidacji. Od przejętej Spółki nabyto markę i prawa do znaków towarowych. Spółka postanowiła kontynuować tradycję Browaru Konstancin powołując do życia spółkę zależną Browar Konstancin S.A.

Ponadto w 2013r. zawiązano zależną od Emitenta spółkę Browar Czarnków S.A. z s. w Czarnkowie, która później zmieniła nazwę na Browar Dystrybucja S.A.

2012

Browar Gontyniec planuje zadebiutować na rynku NewConnect w drugim kwartale 2012 roku.
Do dnia 23 marca 2012 planuje podpisać umowy z inwestorami na objęcie akcji oferowanych przez Spółkę.

2011

Przeniesienie, w dniu 2 grudnia 2011 roku, części akcji do Progress FIZAN [45,7% udziału w Spółce].
Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną dokonane zostało na mocy uchwały w sprawie przekształcenia spółki Browar Gontyniec Sp. z o.o. w spółkę akcyjną, podjętej w dniu 31 sierpnia 2011 roku. Przekształcenie to zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 września 2011 roku z siedzibą w Kamionce pod numerem KRS 0000396902.
Dnia 8 marca 2011 roku, Black Lion NFI stał się jednym z udziałowców Browaru Gontyniec nabywając 50% udziałów w kapitale zakładowym poprzez objęcie 100 nowo utworzonych udziałów. Następnie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w maju 2011 roku, pakiet funduszu wzrósł do 70,4%. Zakup przez Browar Gontyniec, w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2010 roku, Browaru Czarnków. Ze względu na specyfikę Agencji Nieruchomości Rolnych sprzedaż miała formę sprzedaży Nieruchomości, która odbyła się 9 marca 2011 roku, ponadto zakupione zostało także prawo do używania marki Noteckie i nazwy browaru.

2010

W 2010 r. ze sprzedaży piwa Gniewosz Spółka osiągnęła przychody w wysokości 2,5 mln PLN.

Rozpoczęcie budowy Browaru Gontyniec w Kamionce koło Chodzieży:

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w dniu 28.07.2010,
symboliczne wbicie pierwszego szpadla na budowie odbyło się 27.08.2010,
geodezyjne wytyczenie granic budowanych obiektów odbyło się w dniu 30.08.2010
Browar Gontyniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została ona utworzona dnia 10.02.2010. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.02.2010 pod nr KRS 0000349708.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

782 118 100

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.