Browar Czarnków

Raporty bieżące i okresowe

2022-05-05 EBI raport 8-2022 - Powołanie osób zarządzających.pdf
2022-05-05 załącznik EBI 8-2022 - kwestionariusz osobowy Jerzy Modzelewski.pdf
 

2022-04-05 EBI raport 7-2022 - Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii L.pdf
2022-04-05 ESPI raport 4-2022 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby_zobowiązanej.pdf
2022-04-05 załącznik EBI 7-2022 - opis zobowiązań do pt 6a raportu o zakończeniu subskrypcji serii L.pdf
2022-04-05 załącznik ESPI 4-2022 - Foroneus_sp. z o.o. zawiadomienie z art. 19 MAR - Korekta.pdf
 

2022-03-29 ESPI raport 3-2022 - zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej.pdf
2022-03-29 załącznik ESPI 3-2022 - Foroneus sp. z o.o. - zawiadomienie z art. 19 MAR.pdf
2022-03-29 załącznik ESPI 3-2022 - New Business sp. z o.o. - zawiadomienie z art. 19 MAR.pdf
2022-03-29 załącznik ESPI 3-2022 - Piotr Rozwadowski - zawiadomienie z art. 19 MAR.pdf
2022-03-29 załącznik ESPI 3-2022 - Zbigniew Cheda - zawiadomienie z art. 19 MAR.pdf
 

2022-03-25 EBI raport_06 2022 - odwołanie Prezesa Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej

2022-03-16 EBI raport 05-2022 - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku prawomocnego zatwierdzenia układu
2022-03-16 załącznik EBI 5-2022 - Browar Czarnków S A - tekst jednolity statutu na dzień 25 listopada 2021r _po serii L (konwersja)
 

2022-02-18 ESPI raport 2 -2022 - Korekta raportu ESPI 2-2022 -Uzyskanie odpisu prawomocnego postanowienie o zatwierdzenie układu

2022-02-17_ESPI__raport_2_-2022_-_Uzyskanie_odpisu_prawomocnego_postanowienie_o_zatwierdzenie_układu

2022-02-14 EBI raport 4-2022  - Raport okresowy - IV kwartał 2021r.
2022-02-14 - załącznik EBI 4-2022 - Raport okresowy Browar Czarnków SA  za IV kwartał 2021

2022-02-02 EBI raport 03-2021 - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku NewConnect

2022-01-17 EBI raport 02-2021 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2022r.

2022-01-03 EBI raport 1-2022  - Powołanie osób zarządzających
2022-01-03 załącznik EBI 1-2022 - Kwestionariusz Tomasz Bartosik
2022-01-03 załącznik EBI 1-2022 - Kwestionariusz Marek Tatarewicz

2022-01-03 ESPI  raport 1 -2022 - Cofnięcie przez wierzyciela zażalenia na postanowienie o zatwierdzenie układu


2021 

2021-12-14 ESPI raport 24 -2021 - Wniesienie przez jednego z wierzycieli zażalenia na postanowienie o zatwierdzenie układu

2021-12-03 ESPI raport 23 -2021 - Wydanie przez Sąd postanowienia o zatwierdzenie układu

2021-11-15 EBI raport 26-2021 - Raport okresowy - III kwartał 2021r.
2021-11-15 załącznik EBI 26-2021 - Raport okresowy Browar Czarnków SA  za III kwartał 2021

2021-11-09 EBI raport 25-2021 - Informacja o umorzeniu postępowania o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

2021-10-29 ESPI  raport 22-2021 - Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2021-10-29 - załącznik ESPI 22-2021 - Zb. Cheda - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-10-29 - załącznik ESPI 22-2021 - New Business - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-10-29 - załącznik ESPI 22-2021 - M. Klimaszewski  - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-10-29 - załącznik ESPI 22-2021 - Foroneus - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

2021-10-26 EBI raport 24-2021 - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
2021-10-26 załącznik EBI 24-2021 - Browar Czarnków S  A  - tekst jednolity statutu na dzień 21 października 2021r _po serii K

2021-10-11 ESPI raport 21-2021 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-10-11 załącznik ESPI 21-2021 - Foroneus sp. z o.o. - zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
2021-10-11 załącznik ESPI 21-2021 - New Business sp. z o.o. - zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
2021-10-11 załącznik ESPI 21-2021 - Michał Klimaszewski - zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
2021-10-11 załącznik ESPI 21-2021 - Zbigniew Cheda - zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

2021-10-08 EBI raport 22-2021 - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
2021-10-08 EBI raport 23-2021 - Korekta raportu EBI 22-2021
2021-10-08 - załącznik EBI 23-2021 - Browar Czarnków SA  - tekst jednolity statutu na dzień 08.10.2021r.

2021-08-24 ESPI raport 20 -2021 - Złożenie wniosku do Sądu o zatwierdzenie układu

2021-08-16 EBI raport 21-2021  - Raport okresowy - II kwartał 2021r.
2021-08-16 załącznik EBI 21-2021 - Raport okresowy Browar Czarnków S A za II kwartał 2021

2021-08-13 ESPI raport 19 -2021 - Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Browar Czarnków SA w restrukturyzacji

2021-07-27 EBI raport 20-2021 - Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii K
2021-07-27 -załącznik EBI 20-2021 - Opinia biegłego rewidenta (seria K)
2021-07-27 -załącznik EBI 20-2021 - Sprawozdanie Zarządu z wyceny wierzytelności (seria K)

2021-07-16 ESPI  raport 18-2021 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2021-07-16 załącznik ESPI 18-2021 - New Bussines sp. zo.o. zawiadomienie z art. 19MAR

2021-07-01 EBI raport 19-2021  - zawarcie umowy  Autoryzowanym Doradcą

2021-06-30 ESPI 17-2021 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 30.06.2021r.
2021-06-30 załącznik EBI 18-2021 - treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30.06.2021r.
2021-06-30 EBI raport 18-2021  - treść uchwał ZWZ z dnia 30.06.2021  i odstąpienie od głosowania nad uchwałą

2021-06-25 ESPI  raport 16-2021 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2021-06-25 załącznik ESPI 16-2021- Foroneus - zawiadomienie z art. 19MAR-korekta
2021-06-25 załącznik ESPI 16-2021- Zbigniew Cheda - zawiadomienie z art. 19MAR-korekta
2021-06-25 EBI raport 17-2021 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

2021-06-24 EBI raport 16-2021 - Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii J
2021-06-24 ESPI  raport 15-2021 - zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem
2021-06-24 - załącznik EBI 16-2021- Sprawozdanie Zarządu z wyceny wierzytelności
2021-06-24 - załącznik EBI 16-2021- Opinia biegłego rewidenta z wyceny wierzytelności

2021-06-23 ESPI  raport 14-2021 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2021-06-23 - załącznik - ESPI 14-2021 - Zbigniew Cheda - zawiadomienie z art. 19 MAR
2021-06-23 - załącznik - ESPI 14-2021 - Foroneus sp. zo.o. - zawiadomienie z art. 19 MAR

2021-06-11 ESPI raport 13-2021 - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.
2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021- Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30
2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021 - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu
2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu
2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021- projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30

2021-06-11 EBI raport 15-2021 - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.
2021-06-11 - załącznik EBI 15-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu
2021-06-11- załącznik EBI 15-2021 - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu
2021-06-11 - załącznik EBI 15-2021- projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30
2021-06-11- załącznik EBI 15-2021- Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30

2021-06-07 EBI raport 13-2021 - Korekta raportu okresowego za 2020r.
2021-06-07 załącznik EBI 13-2021 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Browar Czarnków S.A za rok 2020 - poprawione
2021-06-07 EBI raport 14-2021 - Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia

2021-06-01 EBI raport 12-2021 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik EBI 12-2021 - projekty uchwał ZWZ  2021-06-30
2021-06-01 - załącznik EBI 12-2021 - ogólna liczba głosów na ZWZ 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik EBI 12-2021 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik EBI 12-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30

2021-06-01 ESPI raport 12-2021 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik ESPI 12-2021 - projekty uchwał ZWZ  2021-06-30
2021-06-01 - załącznik ESPI 12-2021 - ogólna liczba głosów na ZWZ 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik ESPI 12-2021 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2021-06-30
2021-06-01 - załącznik ESPI 12-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30

2021-05-31 EBI raport 11-2021 - Raport roczny za rok obrotowy 2020
2021-05-31 - załącznik EBI 11-2021 - Raport roczny Browar Czarnków w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020
2021-05-31 - załącznik EBI 11-2021 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Browar Czarnków w restrukturyzacji
2021-05-31 - załącznik EBI 11-2021 - Sprawozdanie finansowe Browar Czarnków w restrukturyzacji za rok 2020

2021-05-17 EBI raport 10-2021  - Raport okresowy - I kwartał 2021r.
2021-05-17 - załącznik EBI 10-2021 - Raport okresowy Browar Czarnków SA  za I kwartał

2021-04-23 ESPI 11-2021 - Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

2021-04-15 ESPI 10-2021 - Informacja o zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym

2021-03-26 EBI raport 8-2021  - treść uchwał NWZ z dnia 25 03 2021r  i odstąpienie od głosowania nad uchwałą
2021-03-26 załącznik EBI 8-2021 - treść uchwał NWZ z dnia 25.03.2021r.

2021-03-26 EBI raport 9-2021  - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2021-03-26 załącznik EBI 9-2021 - Kwestionariusz osobowy członek RN - Piotr Rozwadowski
2021-03-26 załącznik EBI 9-2021 - Kwestionariusz osobowy członek RN - Robert Mościcki
2021-03-26 załącznik EBI 9-2021 - Kwestionariusz osobowy członek RN - Tomasz Bartosik
2021-03-26 załącznik EBI 9-2021 - Kwestionariusz osobowy członek RN - Zbigniew Cheda
2021-03-26 załącznik EBI 9-2021 - Kwestionariusz osobowy członek RN - Michał Klimaszewski

2021-03-26 ESPI 9-2021 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ w dniu 25.03.2021r.

2021-03-15 ESPI  raport 08-2021 - informacja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyspieszonym postępowaniu układowym

2021-03-04 EBI raport 07-2021  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2021-03-04 ESPI  raport 07-2021 - zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem

2021-03-03 EBI raport 06-2021  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2021-03-02 EBI raport 05-2021  - Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

2021-02-26 ESPI  raport 4-2021 - Informacja o zawarciu przez głównego akcjonariusza umowy przelewu wierzytleności

2021-02-26 ESPI  raport 5-2021 - Informacja o zawarciu umowy cesji wierzytelności

2021-06-26 ESPI raport 6-2021 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - formularz głosowania na NWZ 202-03-25
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S A  na NWZ 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - projekty uchwał NWZ  2021-03-25
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - załącznik do uchwały emisji serii I - opinia Zarządu
2021-02-26 - załącznik ESPI 6-2021 - załącznik do uchwały emisji serii J - opinia Zarządu

2021-02-26 EBI raport 4-2021 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S A  na NWZ 2021-03-25
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - formularz głosowania na NWZ 202-03-25
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - projekty uchwał NWZ  2021-03-25
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - załącznik do uchwały emisji serii I - opinia Zarządu
2021-02-26 - załącznik EBI 4-2021 - załącznik do uchwały emisji serii J - opinia Zarządu

2021-02-25 ESPI  raport 2-2021 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2021-02-25 załącznik ESPI 2-2021 - Paweł Cichosz - zawiadomienie o transakcjach na podstawie art. 19 MAR
2021-02-25 załącznik ESPI 2-2021 - Jacek Siwek - zawiadomienie o transakcjach na podstawie art. 19 MAR

2021-02-25 ESPI  raport 3-2021 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-02-25 załącznik ESPI 3-2021- Jacek Siwek zawiadomienie z art. 69 ust. o ofercie
2021-02-25 załącznik ESPI 3-2021- Paweł Cichosz zawiadomienie z art. 69 ust. o ofercie
2021-02-25 załącznik ESPI 3-2021- New Business sp. z o.o. zawiadomienie z art. 69 ust. o ofercie

2021-02-15 ESPI  raport 1-2021 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2021-02-15 załącznik ESPI 1-2021 - Agata Mitchell zawiadomienie z art.69 ust. o ofercie
2021-02-15 EBI raport 2-2021 - wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020_i_2021
2021-02-15 EBI raport 3-2021  - Raport okresowy - IV kwartał 2020r.
2021-02-15 - załącznik EBI 3-2021 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za IV kwartał 2020

2021-01-13 EBI raport 01-2021 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.


2020

2020-12-07 ESPI  raport 14-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-12-07 załącznik ESPI 14-2020 - Krzysztof Szwarc zawiadomiene z art. 19 MAR

2020-12-02 ESPI  raport 13-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-12-02 - załącznik ESPI 13-2020 - Krzysztof Szwarc zawiadomienie z art. 19 MAR

2020-11-27 ESPI  raport 12-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-11-27 załącznik ESPI 12-2020 - Krzysztof Szwarc - zawiadomienie z art. 19MAR

2020-11-26 ESPI  raport 11-2020 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2020-11-26 załącznik ESPI 11-2020 - Andrzej Szwarc zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie

2020-11-13 EBI raport 11-2020  - Raport okresowy - III kwartał 2020r.
2020-11-13 - załącznik EBI 11-2020 - Raport okresowy Browar Czarnków S.A.  za III kwartał 2020

2020-10-12 ESPI  raport 10-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-10-12- załącznik ESPi 10-2020 - Andrzej Szwarc zawiadomienie z art. 19ust.1 MAR

2020-10-12 ESPI  raport 9-2020 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2020-10-12 załącznik ESPI 9-2020 - Andrzej Szwarc zawiadomiene z art. 69 ustawy o ofercie

2020-10-08 ESPI  raport 8-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-10-08 załącznik ESPI 8 - Andrzej Szwarc - zawiadomienie z art. 19ust.1 MAR

2020-10-05 ESPI  raport 7-2020 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej
2020-10-05 - załącznik ESPI 7-2020 - Andrzej Szwarc zawiadomienie z art. 19 ust. 1 MAR

2020-10-05 ESPI  raport 6-2020 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2020-10-05 - załącznik raport ESPI 6-2020-Andrzej Szwarc - zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie

2020-09-09 ESPI 5-2020 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 09.09.2020r.
2020-09-09 EBI raport 10-2020  - Treść uchwał ZWZA po przerwie w obradach w dniu 09.09.2020r.
2020-09-09 załącznik EBI 10-2020 - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie_2020-09-09

2020-00-14 EBI raport 09-2020  - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
2020-08-14 załącznik EBI 9-2020 - Tresć uchwał podjętych na ZWZ Browar Czarnków SA w restrukturyzacji w dniu 13.08.2020r.

2020-08-14 ESPI 3-2020 - Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
2020-08-14 ESPI 4-2020 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 13.08.2020r.
2020-08-14 załącznik ESPI 3-2020 - Tresć uchwał podjętych na ZWZ Browar Czarnków SA w restrukturyzacji w dniu 13.08.2020r.

2020-08-12 EBI raport 8-2020  - Raport okresowy - II kwartał 2020r
2020-08-12 załącznik EBI 8-2020 - Raport okresowy Browar Czarnków SA  za II kwartał 2020

2020-07-16 EBI raport 7-2020 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik EBI 7-2020 - formularz głosowania na ZWZ 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik EBI 7-2020 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik EBI 7-2020 - projekty uchwał ZWZ  2020-07-16
2020-07-16 - załącznik EBI 7-2020 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2020-08-13

2020-07-16 ESPI raport 2-2020 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik ESPI 2-2020 - formularz głosowania na ZWZ 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik ESPI 2-2020 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik ESPI 2-2020 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2020-08-13
2020-07-16 - załącznik ESPI 2-2020 - projekty uchwał ZWZ  2020-07-16

2020-06-15 ESPI  raport 01-2020 - wypowiedzenie przez Bank umów kredytowych

2020-06-03 EBI raport 05-2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConne

2020-06-04 EBI raport 6-2020 - Raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-06-04 załącznik EBI 6-2020 - Raport roczny za rok obrotowy 2019
2020-06-04 załącznik EBI 6-2020 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Browar Czarnków SA w restrukturyzacji
2020-06-04 załącznik EBI 6-2020 - Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2020-05-25 EBI raport 04-2020 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019

2020-05-13 EBI raport 3-2020 - Raport okresowy - I kwartał 2020r
2020-05-13 załącznik EBI 3-2020 - Raport okresowy Browar Czarnków S.A.  za I kwartał 2020

2020-02-12 EBI raport 2-2020  - Raport okresowy - IV kwartał 2019r
2020-02-12 załącznik EBI 2-2020 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za IV kwartał 2019

2020-01-10 EBI raport 01-2020 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r


2019

2019-12-20 EBI raport 13-2019  - wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

2019-11-13 EBI raport 12-2019  - Raport okresowy - III kwartał 2019r
2019-11-13 załącznik EBI 12-2019 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za III kwartał 2019

2019-11-06 ESPI  raport 09-2019 - zawarcie aneksów do umów kredytowych

2019-09-13 ESPI  raport 7-2019 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2019-09-13- załącznik ESPI 7-2019 - Paweł Cichosz zawiadomienie art 19 ust 1 MAR
2019-09-13- załącznik ESPI 7-2019 - Andrzej Szwarc zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

2019-09-13 ESPI  raport 8-2019 - zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2019-09-13- załącznik ESPI 8-2019 - Paweł Cichosz zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie
2019-09-13- załącznik ESPI8-2019 - Andrzej Szwarc zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie

2019-08-30  ESPI 5 - 2019 - Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w przyspieszonym postępowaniu układowym
2019-08-30 ESPI 6-2019 - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej

2019-08-13 EBI raport 11-2019  - Raport okresowy - II kwartał 2019r
2019-08-13 załącznik EBI 11-2019 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za II kwartał 2019r

2019-06-27 ESPI 4-2019 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu-27-06-2019r
2019-06-27 załącznik EBI 10-2019  - treść uchwał ZWZ z dnia 27-06-2019r
2019-06-27 EBI raport 10-2019  - treść uchwał ZWZ z dnia 27-06-2019r i odstąpienie od głosowania nad uchwałą

2019-05-29 EBI raport 8-2019 - Raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-05-29 załącznik EBI 8-2019 - Raport roczny za rok obrotowy 2018
2019-05-29 załącznik EBI 8-2019 - Sprawozdanie finansowe za rok 2018
2019-05-29 załącznik EBI 8-2019 - Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Browar Czarnków SA 2018

2019-05-29 EBI raport 9-2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik EBI 9-2019 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik EBI 9-2019 - projekty uchwał ZWZ  2019-06-27
2019-05-29 - załącznik EBI 9-2019 - formularz głosowania na ZWZ 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik EBI 9-2019 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2019-06-27

2019-05-29 ESPI raport 3-2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik ESPI 3-2019 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik ESPI 3-2019 - projekty uchwał ZWZ  2019-06-27
2019-05-29 - załącznik ESPI 3-2019 - formularz głosowania na ZWZ 2019-06-27
2019-05-29 - załącznik ESPI 3-2019 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2019-06-27

2019-05-10 EBI raport 7-2019  - Raport okresowy - I kwartał 2019r
2019-05-10 załącznik EBI 7-2019 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za I kwartał 2019

2019-03-14 EBI raport 5-2019  - treść uchwał NWZ z dnia 14.03.2019r
2019-03-14 załącznik EBI 5-2019 - treść uchwał NWZ z dnia 14.03.2019r

2019-03-14 EBI raport 6-2019  - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2019-03-14 załącznik EBI 6-2019 - kwestionariusz osobowy Łukasz Leja

2019-03-14 ESPI 2-2019 - wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ w dniu 14.03.2019r

2019-02-13 EBI raport 04-2019  - Raport okresowy - IV kwartał 2018r
2019-02-13 załącznik EBI 4-2019 - Raport okresowy Browar Czarnków S.A.  za IV kwartał 2018

2019-02-04 EBI raport 03-2019 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik EBI 03-2019 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik EBI 03-2019 - projekty uchwał NWZ  2019-03-14
2019-02-04 - załącznik EBI 03-2019 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na NWZ 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik EBI 03-2019 - formularz głosowania na NWZ 2019-03-14

2019-02-04 ESPI raport 01-2019 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik ESPI 01-2019 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik ESPI 01-2019 - projekty uchwał NWZ  2019-03-14
2019-02-04 - załącznik ESPI 01-2019 - ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na NWZ 2019-03-14
2019-02-04 - załącznik ESPI 01-2019 - formularz głosowania na NWZ 2019-03-14

2019-02-01 EBI raport 02-2019  - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2019-01-03 EBI raport 01-2019 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2019r

2018

2018-12-03 ESPI raport 12-2018 - Korekta - informacje odnośnie spłaty umowy pożyczki
2018-12-02 ESPI  raport 12-2018 - informacje odnośnie spłaty umowy pożyczki

2018-11-12 EBI raport 15-2018  - Raport okresowy - III kwartał 2018r
2018-11-12 załącznik EBI 15-2018 - Raport okresowy Browar Czarnków SA  za III kwartał 2018

2018-11-09 ESPI  raport 11-2018 - informacje odnośnie spłaty umowy pożyczki

2018-11-05 EBI raport 14-2018  - wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

2018-10-16 ESPI  raport 10-2018 - częściowa spłata umowy pożyczki

2018-09-03 ESPI  raport 09-2018 - częściowa spłata umowy pożyczki

2018-08-10 EBI raport 13-2018  - Raport okresowy - II kwartał 2018r
2018-08-10 załącznik EBI 13-2018 - Raport okresowy Browar Czarnków S A  za II kwartał 2018

2018-07-30 ESPI  raport 08-2018 - wpisanie zastawu do rejestru zastawów

2018-07-05 ESPI  raport 07-2018 -  zawarcie umowy zastawu rejestrowego

2018-06-27 załącznik EBI 12-2018 - Tomasz Kamiński-  kwestionariusz osobowy
2018-06-27 EBI raport 12-2018  - Powołanie osób zarządzających

2018-06-15 EBI raport 9-2018 – treść uchwał ZWZ z dnia 15.06.2018r
2018-06-15 załącznik EBI 9-2018 – treść uchwał ZWZ z dnia 15.06.2018r
2018-06-15 EBI raport 10-2018 – Odstapienie przez ZWZA od głosowania nad punktem 7 f porządku obrad
2018-06-15 EBI raport 11-2018 – Rezygnacja Prezesa Zarządu
2018-06-15 ESPI 6-2018 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 15.06.2018r

2018-06-08 ESPI raport 05-2018 – wpisanie zastawu do rejestru zastawów

2018-06-07 EBI raport 8-2018 – Powołanie osób zarządzających
2018-06-07 załącznik EBI 8-2018 – TOMASZ KAMIŃSKI – kwestionariusz osobowy

2018-05-16 EBI raport 7-2017 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik EBI 7-2018 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik EBI 7-2018 – projekty uchwał ZWZ 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik EBI 7-2018 – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik EBI 7-2018 – formularz głosowania na ZWZ 2018-06-15

2018-05-16 EBI raport 6-2018 – Raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-05-16 – załącznik EBI 6-2018 – Raport roczny Browar Czarnków S.A. z rok 2017
2018-05-16 – załącznik EBI 6-2018 – Sprawozdanie finansowe Browar Czarnków S.A. za rok 2017
2018-05-16 – załącznik EBI 6-2018 – Opinia i raport biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Browar Czarnków S.A. za rok 2017

2018-05-16 ESPI raport 4-2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik ESPI 4-2018 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik ESPI 4-2018 – projekty uchwał ZWZ 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik ESPI 4-2018 – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. na ZWZ 2018-06-15
2018-05-16 – załącznik ESPI 4-2018 – formularz głosowania na ZWZ 2018-06-15

2018-05-14 EBI raport 5-2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2018-05-11 EBI raport 4-2018 – Raport okresowy – I kwartał 2018r
2018-05-11 załącznik EBI 4-2018 – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za I kwartał 2018r

2018-05-07 ESPI raport 03-2018 – zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem oraz zawarcie umowy zastawu rejestrowego
2018-05-07 ESPI raport 02-2018 – zawarcie aneksów do umów pożyczek z akcjonariuszami

2018-05-09 ESPI raport 01-2018 – zawarcie aneksów do umów kredytowych

2018-02-14 EBI raport 3-2018 – Raport okresowy – IV kwartał 2017 r.
2018-02-14 załącznik EBI 3-2018 – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za IV kwartał 2017 r.

2018-01-04 EBI raport 02-2018 – Korekta raportu EBI 01-2018 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
2018-01-03 EBI raport 01-2018 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

2017

2017-12-21 ESPI raport 37-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-12-21 załącznik ESPI 37-2017 – Szwarc Andrzej – zwiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

2017-12-21 ESPI raport 36-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-12-21 -załącznik ESPI 36-2017- Szwarc Andrzej zawiadomienie z art. 19MAR

2017-11-16 ESPI raport 34-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-11-16 -załącznik ESPI 34-2017- Szwarc Andrzej zawiadomienie z art. 19MAR
2017-11-16 -załącznik ESPI 34-2017- Szwarc Beata zawiadomienie z art. 19MAR

2017-11-16 ESPI raport 35-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-11-16 załącznik ESPI 35-2017 – Szwarc Andrzej – zwiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

2017-11-14 EBI raport 19-2017 – wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

2017-11-10 EBI raport 18-2017 – Raport okresowy – III kwartał 2017r.
2017-11-10 załącznik EBI 18-2017 – Raport okresowy Browar Czarnków S A za III kwartał 2017r.

2017-10-20 ESPI raport 33-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-10-20 załącznik ESPI 33-2017 – Klimczyk Robert zawiadomienie z art. 69ust o ofercie

2017-10-06 EBI raport 17-2017 – Zawarcie aneksu do Umowy z Autoryzowanym Doradcą

2017-09-28 ESPI raport 32-2017 – powołanie Prezesa Zarządu
2017-09-28 – załącznik ESPI 32-2017 – CHĘCIELEWSKI Piotr – kwestionariusz osobowy

2017-09-28 EBI raport 16-2017 – Powołanie osób zarządzających
2017-09-28 – załącznik EBI 16-2017 – CHĘCIELEWSKI Piotr – kwestionariusz osobowy

2017-09-27 EBI raport 15-2017 – Rezygnacja Prezesa Zarządu

2017-09-22 ESPI raport 31-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-09-22 załącznik ESPI 31-2017 – Siwek Jacek – zawiadomienie z art.69 ustawy o ofercie
2017-09-22 załącznik ESPI 31-2017 – Szwarc Andrzej – zawiadomienie z art.69 ustawy o ofercie
2017-09-22 załącznik ESPI 31-2017 – Szwarc Krzysztof – zawiadomienie z art.69 ustawy o ofercie

2017-09-21 ESPI raport 30-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-09-21 załącznik ESPI 30-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja z art.19MAR_2017-09-21

2017-09-21 EBI raport 14-2017 – Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
2017-09-21 załącznik EBI 14-2017 – Browar Czarnków S. A. – tekst jednolity statutu na dzień 05 września 2017r.

2017-08-24 ESPI raport 29-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-08-24 załącznik ESPI 29-2017 Klimczyk Robert – notyfikacja z art.19MAR_2017-08-24

2017-08-24 ESPI raport 28-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-08-24 załącznik ESPI 28-2017 – Klimczyk Robert – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

2017-08-16 ESPI raport 27-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych-1
2017-08-16 załącznik ESPI 27-2016 – Klimczyk Robert – notyfikacja z art. 19 MAR_2017-08-11_14

2017-08-11 EBI raport 13-2017 – Raport okresowy – II kwartał 2017r.
2017-08-11- załącznik EBI 13-2017 – Raport okresowy Browar Czarnków S A za II kwartał 2017r.

2017-07-12 ESPI raport 26-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-07-12 – załącznik ESPI 26-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja z art19MAR_2017-07-10_11

2017-06-23 EBI raport 12-2017 – Uzupełnienie raportu EBI 10-2017 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
2017-06-23 – załącznik EBI 12-2017 – Ogrodnik Rafał kwestionariusz

2017-06-22 EBI raport 11-2017 – powołanie Zarządu na nową kadencję
2017-06-22 – załącznik EBI 11-2017 – Klimczyk Robert – kwestionariusz

2017-06-22 EBI raport 10-2017 – zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2017-06-22- załącznik EBI 10-2017 – Cichosz Paweł kwestionariusz
2017-06-22 – załącznik EBI 10-2017 – Piórkowski Marian kwestionariusz
2017-06-22 – załącznik EBI 10-2017 – Siwek Jacek kwestionariusz
2017-06-22 – załącznik EBI 10-2017 – Szwarc Andrzej kwestionariusz

2017-06-22 ESPI 25-2017 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 21.06.2017r.

2017-06-22 EBI raport 9-2017 – treść uchwał ZWZ z dnia 21.06.2017r.
2017-06-22 – załącznik EBI 9-2017 – treść uchwał na ZWZ w dniu 21.06.2017r.

2017-06-20 ESPI raport 24-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach w wyniku otrzymania pełnomocnictw na ZWZ
2017-06-20 – załącznik ESPI 24-2017 – Jacek Siwek zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

2017-06-20 ESPI raport 23-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-06-20 – załącznik ESPI 23-2017 – Robert Klimczyk notyfikacja z art. 19ust. 1 MAR

2017-06-13 ESPI raport 22-2017 – zawarcie umowy kompensaty istotnej wartości

2017-06-07 ESPI raport 21-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-06-07 – załącznik ESPI 21-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja19MAR_2017-06-07

2017-06-02 ESPI raport 20-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-06-02 – załącznik ESPI 20-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja z art.19MAR

2017-06-01 EBI raport 8-2017 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii H

2017-06-01 ESPI raport 19-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-06-01- załącznik ESPI 19-2017 – Szwarc Andrzej zawiadomienie art 19 ust 1 MAR

2017-05-30 ESPI raport 18-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-05-30 – załącznik ESPI 18-2017 – Szwarc Andrzej – notyfikacja 19MAR_2017-05-30
2017-05-30 – załącznik ESPI 18-2017 – Siwek Jacek – notyfikacja 19MAR_2017-05-30
2017-05-30 – załącznik ESPI 18-2017 – Cichosz Paweł – notyfikacja 19MAR_2017-05-30

2017-05-26 ESPI raport 17-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-05-26 – załącznik ESPI 17-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacje19MAR_2017-05-24_25_26

2017-05-24 ESPI raport 16-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-05-24 – załącznik ESPI 16-2017 – Andrzej Szwarc zawiadomienie art. 19 ust1 MAR

2017-05-24 ESPI raport 15-2017 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2017-05-24 – załącznik ESPI 15-2017 – Andrzej Szwarc zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
2017-05-24 – załącznik ESPI 15-2017 – Krzysztof Szwarc zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

2017-05-19 EBI raport 7-2017 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.06.2017r.
2017-05-19 – załącznik – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – projekty uchwał ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – formularz głosowania na ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik do uchwały nr 20 ZWZ 2017-06-21- Regulamin Rady Nadzorczej

2017-05-19 ESPI raport 14-2017 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.06.2017r.
2017-05-19 – załącznik – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – projekty uchwał ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A. ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik – formularz głosowania na ZWZ 2017-06-21
2017-05-19 – załącznik do uchwały nr 20 ZWZ 2017-06-21- Regulamin Rady Nadzorczej

2017-05-19 EBI raport 6-2017 – Raport roczny za rok obrotowy 2016
2017-05-19 – załącznik EBI 6-2017 – Opinia i raport biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Browar Czarnków S.A. za rok 2016
2017-05-19 – załącznik EBI 6-2017 – Sprawozdanie finansowe Browar Czarnków S.A. za rok 2016
2017-05-19 – załącznik EBI 6-2017 – Raport roczny – Browar Czarnków S.A. za rok 2016

2016-05-16 EBI raport 5-2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2017-05-12 EBI raport 4-2017 – Raport okresowy – I kwartał 2017r.
2017-05-12- załącznik EBI 4-2017 – Raport okresowy Browar Czarnków S A za I kwartał 2017r.

2017-04-25 ESPI raport 13-2017 – zawarcie umów pożyczek istotnej wartości

2017-04-12 ESPI raport 12-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-04-12 załącznik ESPI 12-2017 – Cichosz Paweł – notyfikacja19MAR_2017-04-12

2017-04-11 ESPI raport 11-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-04-11 załącznik ESPI 11-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja19MAR_2017-04-11

2017-03-27 ESPI raport 10-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-27 załącznik ESPI 10-2017 – Andrzej Szwarc zawiadomienie art 19 ust1 MAR

2017-03-21 ESPI raport 9-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-21 załącznik ESPI 9-2017 – Andrzej Szwarc – notyfikacja 19MAR_2017-03-17
2017-03-21 załącznik ESPI 9-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja19MAR_2017-03-17

2017-03-17 ESPI raport 8-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-17 załącznik ESPI 8-2017- Andrzej Szwarc zawiadomienie art 19 ust1 MAR

2017-03-16 ESPI raport 7-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-16 załącznik ESPI 7-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja19MAR_2017-03-16

2017-03-15 ESPI raport 6-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-15 załącznik ESPI 6-2017 – Klimczyk Robert-notyfikacja19MAR_2017-03-15

2017-03-06 ESPI raport 5-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-06 – załącznik ESPI 5-2017 – Klimczyk Robert – notyfikacja19MAR_2017-03-06

2017-03-01 ESPI raport 4-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-03-01 załącznik ESPI 4-2017 – Klimczyk Robert-notyfikacja19MAR_2017-03-01

2017-02-20 ESPI raport 3-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-02-20 – załącznik ESPI 3-2017 – Klimczyk Robert-notyfikacja19MAR_2017-02-20

2017-02-16 ESPI raport 2-2017 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2017-02-16 – załącznik ESPI 2-2017 – Klimczyk Robert-zawiadomienie 19ust.1MAR_2017-02-16

2017-02-14 EBI raport 3-2017 – Raport okresowy – IV kwartał 2016r
2017-02-14 – załącznik EBI 3-2017 – Raport okresowy Browar Czarnków S A za IV kwartał 2016r

2017-02-01 ESPI raport 01-2017 – zawarcie aneksów do umów kredytowych

2017-01-19 EBI raport 02-2017 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

2017-01-03 EBI raport 1-2017 – wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

2016

2016-12-28 ESPI raport 30-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-12-30 – załącznik ESPI 30-2016 – Beata Szwarc – zawiadomienie art 19 ust1 MAR_2016-12-27
2016-12-30 – załącznik ESPI 30-2016 – Andrzej Szwarc – zawiadomienie art 19 ust1 MAR_2016-12-27

2016-12-23 EBI raport 25-2016 – treść uchwał NWZ z dnia 22.12.2016r.
2016-12-23 – załącznik EBI 25-2016 – treść uchwał NWZ z dnia 22.12.2016r.

2016-12-23 ESPI 29-2016 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ w dniu 22.12.2016r.

2016-12-21 ESPI raport 28-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-12-21 – załącznik ESPI 28-2016 – Klimczyk Robert – notyfikacje_art.19MAR_2016-12-21

2016-12-14 ESPI raport 27-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-12-14 – załącznik ESPI 27-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie art.19MAR_2016-12-14

2016-12-07 ESPI raport 26-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-12-07 ESPI – załącznik ESPI 26-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie art.19MAR_2016-12-06

2016-11-29 ESPI raport 25-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-11-29 – załącznik ESPI 25-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie z art.19MAR_2016-11-29

2016-11-23 ESPI raport 23-2016 – korekta – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-11-23 – załącznik ESPI 23-2016 – Klimczyk Robert – notyfikacja z art.19MAR_2016-11-23_korekta/a>

2016-11-23 EBI raport 24-2016 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik EBI 24-2016 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik EBI 24-2016 – Projekty uchwał NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik EBI 24-2016 – Ogólna liczba głosów NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik EBI 24-2016 – Formularz głosowania na NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik EBI 24-2016 – zał. do uchwały nr 3 – Opinia Zarzadu o wyłączeniu prawa poboru NWZ 2016-12-22

2016-11-23 ESPI raport 24-2016 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik ESPI 24-2016 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik ESPI 24-2016 – Projekty uchwał NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik ESPI 24-2016 – Ogólna liczba głosów NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik ESPI 24-2016 – Formularz głosowania na NWZ 2016-12-22
2016-11-23 – załącznik ESPI 24-2016 – zał. do uchwały nr 3 – Opinia Zarzadu o wyłączeniu prawa poboru NWZ 2016-12-22

2016-11-23 ESPI raport 23-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-11-23 – załącznik ESPI 23-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie z art.19MAR_2016-11-23

2016-11-10 ESPI raport 22-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-11-10 – załącznik – ESPI 22-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie z art.19 MAR_2016-11-09

2016-11-09 EBI raport 23-2016 – Raport okresowy – III kwartał 2016r.
2016-11-09 – załącznik EBI 23-2016 – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za III kwartał 2016r.

2016-10-10 ESPI raport 21-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-10-10 – załącznik – ESPI 21-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie art.19MAR_2016-10-07

2016-09-30 ESPI raport 20-2016 – zawarcie aneksów do umów kredytowych

2016-09-26_korekta_ESPI raport 11-2016 – korekta raportu 11-2016-zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-09-26- załącznik ESPI 11-2016 – Robert Klimczyk-zawiadomienie art.19ust.1MAR_korekta_2016-08-12

2016-09-23 ESPI raport 19-2016 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2016-09-23 – załącznik – ESPI 19-2016 – Agata Mitchell – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
2016-09-23 – załącznik – ESPI 19-2016 – Andrzej Szwarc – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
2016-09-23 – załącznik – ESPI 19-2016 – Jacek Siwek – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
2016-09-23 – załącznik – ESPI 19-2016 – Paweł Cichosz – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

2016-09-22 EBI raport 22-2016 – Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
2016-09-22 – załącznik – EBI 22-2016 – Browar Czarnków S. A. – tekst jednolity statutu na dzień 15 września 2016r.

2016-09-22 ESPI raport 18-2016 – rejestracja przez Sąd połączenia z Browar Dstrybucja S.A.

2016-09-21 ESPI raport 17-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-09-21 – załącznik – ESPI 17-2016 – Klimczyk Robert – zawiadomienie art.19MAR_2016-09-20

2016-08-31 ESPI raport 16-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-08-31 – załącznik – ESPI 16-2016 – Robert Klimczyk – zawiadomienie art. 19 MAR_2016-08-30

2016-08-24 ESPI raport 15-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-08-24 – załącznik – ESPI 15-2016 – Paweł Cichosz – zawiadomienie art.19ust.1 MAR_2016-08-24

2016-08-23 ESPI raport 14-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-08-23 załącznik ESPI 14-2016 – Robert Klimczyk – notyfikacja art19 MAR_2016-08-23

2016-08-16 ESPI raport 13-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-08-16 załącznik – ESPI 13-2016 -Paweł Cichosz – zawiadomienie art.19 ust.1 MAR_2016-08-16
2016-08-16 załącznik – ESPI 13-2016 – Robert Klimczyk – zawiadomienie art.19 ust.1 MAR_2016-08-16

2016-08-12 ESPI raport 12-2016 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
2016-08-12 ESPI 12-2016 – załącznik – Robert Klimczyk – zawiadomienie 16 ust. 1 ustawy o ofercie
2016-08-12 ESPI raport 11-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-08-12 załącznik ESPI 11-2016 – Robert Klimczyk – zawiadomienie art 19ust1 MAR

2016-08-11 EBI raport 21-2016 – Raport okresowy – II kwartał 2016r.
2016-08-11 – załącznik EBI 21-2016 – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za II kwartał 2016r.

2016-06-27 EBI raport 20-2016 – Zawarcie aneksu do Umowy z Autoryzowanym Doradcą

2016-06-20 ESPI 10-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2016-06-20 Załącznik ESPI 10-2016 – Paweł Cichosz – zawiadomienie o transakcjach
2016-06-20 Załącznik ESPI 10-2016 – Jacek Siwek – zawiadomienie o transakcjach

2016-06-22 EBI raport 19-2016 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G

2016-06-16 EBI raport 18-2016 – zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2016-06-16 – Załącznik EBI 18-2016 – CICHOSZ PAWEŁ – kwestionariusz osobowy RN

2016-06-16 EBI raport 17-2016 – treść uchwał ZWZ z dnia 15.06.2016r.
2016-06-16 Załącznik EBI 17-2016 – treść uchwał ZWZ z dnia 15.06.2016r.

2016-06-16 ESPI 9-2016 – wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 15.06.2016r.

2016-06-09 ESPI 8-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
Robert Klimczyk – zwiadomienie o transakcjach (powyżej 5 tys. euro)2016-06-09

2016-06-03 EBI raport 16-2016 – wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E i F

2016-05-30 EBI raport 14-2016 – drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Browar Dystrybucja S.A. wraz zplanem połączenia
2016-05-30 – załącznik – Plan połączenia Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.

2016-05-30 ESPI 7-2016 – drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z Browar Dystrybucja S.A. wraz z planem połączenia
2016-05-30 – załącznik – Plan połączenia Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.

2016-05-27 ESPI 6-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
Klimczyk Robert – zawiadomienie o transakcjach powyżej 5 tys euro

2016-05-13 ESPI raport 5 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 15.06.2016r. oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i pierwsze zwiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – projekty uchwał ZWZ 2016-06-15
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A.
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – formularz głosowania na ZWZ 2016-06-15
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – załącznik do uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15.06.2016r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
2016-05-13 – załącznik ESPI 5 – załącznik do uchwały nr 21 – Plan połączenia Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.

2016-05-13 EBI raport 13 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 15.06.2016r. oraz pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ i pierwsze zwiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – projekty uchwał ZWZ 2016-06-15
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – ogólna liczba głosów Browar Czarnków S. A.
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – formularz głosowania na ZWZ 2016-06-15
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – załącznik do uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15.06.2016r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
2016-05-13 – załącznik EBI 13 – załącznik do uchwały nr 21 – Plan połączenia Browar Czarnków S.A. i Browar Dystrybucja S.A.

2016-05-12 EBI raport 12-2016 – Raport roczny za rok obrotowy 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – raport roczny jednostkowy Browar Czarnków S.A. za rok 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – jednostkowe sprawozdanie finansowe Browar Czarnków S.A. za rok 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – opinia i raport biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania finansowego Browar Czarnków S.A. za rok 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – raport roczny skonsolidowany Browar Czarnków S.A. za rok 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browar Czarnków S.A. za rok 2015
2016-05-12 – załącznik EBI 12 – opinia i raport biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Browar Czarnków S.A. za rok 2015

2016-05-12 EBI raport 11-2016 – Raport okresowy – I kwartał 2016r.
2016-05-12 – załącznik EBI 11 – Raport okresowy Browar Czarnków S A za I kwartał 2016r

2016-05-12 EBI raport 10-2016 – wykreślenie zależnej od Emitenta spółki Bro-Kon Logistyka sp. z o.o. w likwidacji

2016-05-11 ESPI raport 4-2016 – korekta zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
A. Szwarc – zawiadomienie z art 69 ustawy o ofercie

2016-05-09 EBI raport 9-2016 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

2016-04-18 EBI raport 8-2016 – Plan Połączenia ze spółką Browar Dystrybucja S.A.
Czarnków – Dystrybucja – Plan połączenia

2016.04.08 ESPI raport 4-2016 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
16-04-08-zawiadomienie 69

2016-04-07 EBI raport 7-2016 – informacja o zamiarze połączenia z Browar Dystrybucja

2016-02-18 EBI raport 6-2016 – zmiana skrótu Spółki

2016.02.18 ESPI 2-2016 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
Zawiadomienie art. 160 – Robert Klimczyk (zbycie 200.000)
Zawiadomienie art. 160 – Jacek Siwek (nabycie 100.000)
Zawiadomienie art. 160 – Andrzej Szwarc (nabycie 100.000)

2016.02.18 ESPI raport 3-2016 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
zawiadomienie art. 69 ust. pkt 1 ustawy o ofercie – Andrzej Szwarc

2016-02-12 EBI raport 5-2016 – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015r.
2016-02-12 EBI raport 5-2016 – Załącznik – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za IV kwartał 2015r.

2016-02-11 EBI raport 4-2016 – Raport okresowy – IV kwartał 2015r.
2016-02-11 EBI raport 4-2016 – Załącznik – Raport okresowy Browar Czarnków S.A. za IV kwartał 2015r.

04.02.2016r. EBI raport 3-2016 – zmiana nazwy Spółki wraz z tekstem jdnolitym Statutu Spółki
Browar Czarnków S. A. – tekst jednolity statutu na dzień 28 stycznia 2016r.

2016.02.03 ESPI raport 1-2016 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Załącznik nr 1 – A. Szwarc – zawiadomienie z art. 69 ustawy ofercie
Załącznik nr 2 – J. Siwek – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
Załącznik nr 3 – R. Klimczyk – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

01.02.2016r. EBI raport 2-2016 – Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

2016.01.13 EBI raport 01_2016 – terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.

2015

2015.11.26 EBI raport 37 – rejestracja przez Sąd połączenia z Browar Konstancin S.A. oraz zmian Statutu Spółki
Załącznik nr 1 – EBI raport 37 – Zestawienie zmian w Statucie Spółki Browar Gontyniec S.A.
Załącznik nr 2 – EBI raport 37 – Browar Gontyniec S. A. – tekst jednolity statutu na dzień 26 listopada 2015r.

2015.11.26 ESPI 25 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osoby zobowiązanej

2015.11.26 ESPI 24 – zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki osób zobowiązanych
2015.11.26 Załącznik 1 ESPI 24 – Andrzej Szwarc – zawiadomienie z art. 160.ust.4 ustawy OIF
2015.11.26 Załącznik 2 ESPI 24- Jacek Siwek – zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy OIF

2015.11.26 EBI 36 raport – Informacje o subskrypcji akcji serii F

2015.11.26 ESPI 23 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5proc. głosów na NWZ z 25.11.2015r.

2015.11.26 EBI raport 35 – treść uchwał NWZ z dnia 25.11.2015r.
Załącznik EBI 35 – treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 25.11.2015r.

2015.11.24 ESPI 22 – zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Załącznik 1 – A.Szwarc – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
Załącznik 2 – J.Siwek- zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie
Załącznik 3 – R. Klimczyk- zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie

23.11.2015r. EBI raport 34 – Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

20.11.2015r. EBI raport 33 – Zawarcie aneksu do Umowy z Autoryzowanym Doradcą

12.11.2015r. EBI raport 32 – Załącznik – Raport okresowy za III kwartał 2015 r
12.11.2015r. EBI raport 32 – Raport okresowy – III kwartał 2015r.

28.10.2015r. Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.
28.10.2015r. Załącznik do uchwały nr 3 NWZ z dnia 25.11.2015r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
28.10.2015r. Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A. NWZ 25.11.2015r.
28.10.2015r. Projekt uchwał na NWZ w dniu 25.11.2015r.
28.10.2015r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 25.11.2015r.
28.10.2015 ESPI raport – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25.11.2015 r.

28.10.2015r. Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.
28.10.2015r. Załącznik do uchwały nr 3 NWZ z dnia 25.11.2015r.r – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
28.10.2015r. Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A. NWZ 25.11.2015r.
28.10.2015r. Projekt uchwał na NWZ w dniu 25.11.2015r.
28.10.2015r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 25.11.2015r.
28.10.2015r. EBI raport – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 25. 11.2015r.

2015.10.23 ESPI 20 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5proc. głosów na NWZ z 22.10.2015r.
załącznik – treść uchwał z 22.10.2015r.
2015.10.23 EBI raport 30 – treść uchwał NWZ z dnia 22.10.2015r.

2015.09.28 ESPI raport 18 – Załącznik – Plan połączenia
2015.09.28 ESPI 18 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połaczenia
2015.09.28 EBI raport 29 – Załącznik – Plan połączenia
2015.09.28 EBI raport 29 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2015.09.24 ESPI raport 17 – załącznik – zawiadomienie Andrzej Szwarc_2
2015.09.24 ESPI raport 17 – załącznik – zawiadomienie Andrzej Szwarc
2015.09.24 ESPI raport 17 – załącznik – zawiadomienie Jacek Siwek
2015.09,24 ESPI raport 17- Zawiadomienie o transakcjach osób posiadających dostęp do informacji poufnych
2015.09.22 EBI raport 28 – Informacje o subskrypcji akcji serii E
2015.09.04 EBI raport 27 – załącznik – Plan połączenia
2015.09.04 EBI raport 27 – załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S A
2015.09.04 EBI raport 27 – załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S A na dzień 22.10.2015
2015.09.04 EBI raport 27 – załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec S.A.
2015.09.04 EBI raport 27 – załącznik – Projekty uchwał NWZ Browar Gontyniec S A zwołanego na dzień 22.10.2015
2015.09.04 EBI raport 27 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 22.10.2015
2015.09.04 ESPI raport 16 – załącznik – Plan połączenia
2015.09.04 ESPI raport 16 – załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S A
2015.09.04 ESPI raport 16 – załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S A na dzień 22.10.2015
2015.09.04 ESPI raport 16 – załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec S.A.
2015.09.04 ESPI raport 16 – załącznik – Projekty uchwał NWZ Browar Gontyniec S A zwołanego na dzień 22.10.2015
2015.09.04 ESPI raport 16 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 22.10.2015

2015.08.31 EBI raport 26 – Załącznik – Plan połączenia
2015.08.31 EBI raport 26 – Plan połączenia ze spółką Browar Konstancin S.A.
2015.08.31 EBI raport 25 – Zamiar połączenia
2015.08.12 EBI raport 24 – Załącznik – Raport okresowy za II kwartał 2015 r
2015.08.12 EBI raport 24 – Raport okresowy za II kwartał 2015

2015.07.30 EBI raport 23 – Załącznik – Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Gontyniec S. A. podjętych w dniu 29.07.2015 r.
2015.07.30 EBI raport 23 – Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Gontyniec S. A. podjętych w dniu 29.07.2015 r.
2015.07.30 ESPI raport 15 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.07.2015 r.
2015.07.09 EBI raport 22 – Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.07.2015 r.
2015.07.09 EBI raport 22 – Załącznik – Skorygowana treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r.
2015.07.09 ESPI raport 13 – Zmiana miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.07.2015 r.
2015.07.09 ESPI raport 13 – Załącznik – Skorygowana treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r.

2015.06.30 – EBI raport 21 – Zawarcie aneksu do Umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015.06.30 ESPI raport 12 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29.07.2015 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki
2015.06.30 ESPI raport 12 – Załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A.
2015.06.30 ESPI raport 12 – Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki
2015.06.30 ESPI raport 12 – Załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.
2015.06.30 ESPI raport 12 – Załącznik – Projekty uchwał ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. zwołanego na dzień 29.07.2015 r.
2015.06.30 ESPI raport 12 – Załącznik – Załącznik do uchwały nr 22 ZWZ z dnia 29.07.2015 r. – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
2015.06.30 EBI raport 20 – Załącznik – Załącznik do uchwały nr 22 ZWZ z dnia 29.07.2015 r. – Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru
2015.06.30 EBI raport 20 – Załącznik – Projekty uchwał ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. zwołanego na dzień 29.07.2015 r.
2015.06.30 EBI raport 20 – Załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec S. A.
2015.06.30 EBI raport 20 – Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ spółki Browar Gontyniec S. A. na dzień 29.07.2015 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki
2015.06.30 EBI raport 20 – Załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec S. A.
2015.06.30 EBI raport 20 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 29.07.2015 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu spółki
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Jednostkowy raport roczny Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Załącznik – Jednostkowe sprawozdanie finansowe Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 19 – Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Browar Gontyniec S. A. za 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 18 – Załącznik – Protokół zmian do raportu okresowego za IV kwartał 2014 r
2015.06.30 EBI raport 18 – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.
2015.06.30 EBI raport 18 – Załącznik – Skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015.06.03 EBI raport 17 – Podpisanie umowy z audytorem

2015.05.29 EBI raport 16 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz zmiana biegłego rewidenta
2015.05.28 EBI raport 15 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
2015.05.13 EBI raport 14 – Korekta raportu okresowego EBI nr 13.2015 z dnia 12.05.2015 r.
2015.05.13 EBI raport 14 – Załącznik – Skorygowany raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r
2015.05.12 EBI raport 13 – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r.
2015.05.12 EBI raport 13 – Załącznik – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r

2015.04.15 EBI raport 12 – Zawarcie Umowy z Autoryzowanym Doradcą

2015.03.24 EBI raport 11 – Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku
2015.03.24 EBI raport 10 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015.03.19 ESPI raport 11 – Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5%
2015.03.05 EBI raport 9 – Pierwszy dzień notowań i rejestracja akcji serii D1 w KDPW

2015.02.18 ESPI raport 10 Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 75%
2015.02.14 ESPI raport 9 Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zwiększenie udzału powyżej 15%
2015.02.14 ESPI raport 8 Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2015.02.14 EBI raport 8 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
2015.02.14 ESPI raport 7 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.02.2015 r.
2015.02.14 EBI raport 7 – Załącznik – Uchwały NWZ Browar Gontyniec podjęte w dniu 13.02.2015 r.
2015.02.14 EBI raport 7 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Gontniec S. A. podjętych w dniu 13.02.2015 r.
2015.02.13 EBI raport 6 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
2015.02.12 ESPI raport 6 – Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 5%
2015.02.12 ESPI raport 5 – Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zmniejszenie udziału poniżej progu 10% i 5%
2015.02.12 EBI raport 5 – Załącznik – Raport IVQ 2014
2015.02.12 EBI raport 5 Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r.
2015.02.12 ESPI raport 4 – Zmiana stanu posiadania akcji spółki – zwiększenie udziału powyżej progu 75%
2015.02.09 EBI raport 4 – Załącznik – tekst jednolity statutu Browar Gontyniec S.A.
2015.02.09 EBI raport 4 – Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Browar Gontyniec S. A.

2015.01.30 ESPI raport 2 – Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2015.01.28 EBI raport 3 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
2015.01.27 EBI raport 2 – Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D1
2015.01.16 ESPI raport 1 – Załącznik – Zwołanie NWZ spółki Browar Gontyniec na dzień 13.02.2015 r.
2015.01.16 ESPI raport 1 – Załącznik – Projekty uchwał NWZ spółki Browar Gontyniec zwołanego na dzień 13.02.2015 r.
2015.01.16 ESPI raport 1 – Załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec
2015.01.16 ESPI raport 1 – Załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec
2015.01.16 ESPI raport 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13.02.2015 r.
2015.01.16 EBI raport 1 – Załącznik – Zwołanie NWZ spółki Browar Gontyniec na dzień 13.02.2015 r.
2015.01.16 EBI raport 1 – Załącznik – Projekty uchwał NWZ spółki Browar Gontyniec zwołanego na dzień 13.02.2015 r.
2015.01.16 EBI raport 1 – Załącznik – Ogólna liczba głosów Browar Gontyniec
2015.01.16 EBI raport 1 – Załącznik – Formularz głosowania Browar Gontyniec
2015.01.16 EBI raport 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 13.02.2015 r.

2014

2014.12.12 EBI raport 49 – Zmiana harmonogramu oferty akcji
2014.12.12 Załącznik do raportu 49 – Komunikat Aktualizujący nr 2
2014.12.10 EBI raport 48 – Zmiana harmonogramu oferty akcji
2014.12.10 Załącznik do raportu 48  – Komunikat Aktualizujący nr 1
2014.12.05 EBI raport 47 – Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą Akcji serii D1 z zachowaniem prawa poboru
2014.12.05 Załącznik do raportu 47
2014.12.05 EBI raport 46 – Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii D1
2014.12.05 EBI raport 45 – Rejestracja połączenia spółek Browar Gontyniec S.A., Fulmar Sp. z o.o. oraz Fulmar Bis Sp. z o.o. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
2014.11.21 Raport ESPI 21 – Zawiadomienie Open Finance TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5 %
2014.11.20 Raport ESPI 20 – Zawiadomienie BPH TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5 %
2014.11.14 EBI raport 44 – Raport okresowy za III kwartał 2014 r.
2014.11.14 Załącznik – Raport okresowy za III Kwartał 2014 r.
2014.11.04 EBI raport 43 – Powołanie i odwołanie osób zarządzających
2014.10.30 EBI raport 42 – Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora rynku w obrocie NewConnect
2014.10.29 EBI raport 41 – Rezygnacja Członka Zarządu
2014.10.23 ESPI raport 19 – Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 15 %.
2014.10.15 ESPI raport 18 – Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20 %.
2014.10.08 ESPI raport 17 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.10.2014 r.
2014.10.02 Skorygowana treść uchwał NWZ z dnia 01.10.2014 r.
2014.10.02 EBI raport 40 – Korekta raportu bieżącego nr 39.2014 z dnia 1 października 2014 r.
2014.10.01 Załącznik 1 do uchwały nr 3 NWZ z dnia 01.10.2014 r. – Plan Połączenia
2014.10.01 Uchwały NWZ Browar Gontyniec S. A. podjęte w dniu 01.10.2014 r.
2014.10.01 EBI raport 39 – Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Gontyniec S.A. podjętych w dniu 01.10.2014 r.
2014.09.30 EBI raport 38 – Wejście w życie aneksów do umów kredytowych.
2014.09.26 EBI raport 37 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz ustanowienie związanych z tym zabezpieczeń
2014.09.12 EBI raport 36 – Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2014.09.12 EBI raport 35 – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Browar Gontyniec S.A. o zamiarze połączenia
2014.09.02 EBI raport 34 – Zwołanie NWZ na 01.10.2014 r.
2014.09.02 ESPI raport 15 – Zwołanie NWZ na 01.10.2014 r.
2014.08.28 EBI raport 33 – Korekta raportu bieżącego nr 32 z  27 sierpnia 2014 r.
2014.08.27 EBI raport 32 – Plan połączenia
2014.08.27  Plan Połączenia
2014.08.16 EBI raport 31 – Zbycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną
2014.08.14 EBI raport 30 – Raport okresowy za II kwartał 2014 r.
2014.08.14  Załacznik Raport Okresowy  II kwartał 2014 r.
2014.08.08 EBI raport 29 – Uchwała KDPW w sprawie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji serii D
2014.07.28 EBI raport 28 – Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014.07.25 EBI raport 27 – Rozwiązanie umowy z Animatorem Akcji
2014.07.25 EBI raport 26 – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2014.07.07 EBI raport 25 – Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej
2014.07.04 EBI raport 24 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2014.07.03 Treść uchwał NWZ Spółki (zwołanego na dzień 10.06.2014 r.) podjętych po przerwie w III części obrad w dniu 03.07.2014 r.
2014.07.03 EBI raport 23 – Treść uchwał NWZ spółki Browar Gontyniec na 10.06.2014
2014.07.01 Wniosek Akcjonariusza Black Lion Fund S.A.
2014.07.01 Projekt uchwały NWZ Browaru Gontyniec S.A. zgłoszony przez Black Lion Fund S.A.
2014.07.01 EBI raport 22 – Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały NWZ Spółki zwołanego na dzień 10.06.2014 r. obradującego po przerwie w dniu 03.07.20
2014.06.30 Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30.06.2014
2014.06.30 EBI raport 21 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 30.06.2014-r.
2014.06.27 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.06.2014 r.
2014.06.27 EBI raport 20 – Przerwa w obradach NWZ do dnia 03.07.2014 oraz uchwały
2014.06.26 Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Grupy Kapitałowej Browar Gontyniec
2014.06.26 SF Skonsolidowane Grupa Kapitałowa Browar Gontyniec za rok 2013
2014.06.26 Opinia i Raport Grupa Kapitałowa Browar Gontyniec
2014.06.26 EBI raport 19 – Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2013
2014.06.26 EBI raport 18 – Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok 2013
2014.06.26 EBI 18 – Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe Browar Gontyniec S.A.
2014.06.25 Opinia i Raport SF Jednostkowe Browar Gontyniec S.A.
2014.06.25 Jednostkowy Raport Roczny za rok 2013 – Browar Gontyniec S.A.
2014.06.25 EBI raport 17 – Jednostkowy raport roczny za 2013 rok
2014.06.11 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 10.06.2014 r.
2014.06.11 EBI raport 16 – Przerwa w obradach NWZ do dnia 27.06.2014
2014.06.09 EBI raport 15 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2014.06.05 EBI raport 14 – Wypowiedzenie umowy Jessica
2014.06.04 EBI raport 13 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2014 r.
2014.06.04 ESPI raport 9 – Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ na 30.06.2014 r.
2014.05.28 EBI raport 12 – Zmiana daty przekazania raportu rocznego. Zmiana podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
2014.05.14 EBI raport 11 – Raport okresowy za I kwartał 2014
2014.05.14  Załącznik Raport za I kwartał 2014 r.
2014.05.06 EBI raport 10 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.06.2014
2014.04.30 Uchwały NWZ podjęte w dniu 29.04.2014
2014.04.30 EBI raport 9 – Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 29.04.2014
2014.04.24 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 23.04.2014
2014.04.24 EBI raport 8  Przerwa w obradach NWZ do dnia 29.04.2014
2014.04.16 uchwały podjęte przez NWZ Emitenta w dniu 16.04.2014 r.
2014.04.16 EBI raport 07 – Przerwa w obradach NWZ do dnia 23.04.2014
2014.04.10 Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 09.04.2014
2014.04.10 EBI raport 06 – Przerwa w obradach NWZ do dnia 16.04.2014
2014.03.13 ESPI raport 2 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 09.04.2014
2014.03.13 EBI raport 05 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 09 kwietnia 2014
2014.03.13 EBI raport 04 – Informacje o osobie zarządzającej – Piotr Janczewski Prezes Zarządu
2014.03.13 EBI raport 04 – Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu Emitenta
2014.03.11 EBI raport 03 – Zmiany w składzie organów Emitenta
2014.02.14 EBI raport 02 – Załącznik Raport 4Q 2013
2014.02.14 EBI raport 02 – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2013 r.
2014.01.31 EBI raport 01 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014.01.08 Raport ESPI 1.2014 Zawiadomienie Open Finance TFI o zmianie stanu posiadania

2013

2013.12.20 Raport ESPI 22.2013 Zawiadomienie Allianz o zmianie stanu posiadania
2013.12.18 EBI raport 40 – Załącznik Informacje o osobie zarządzającej
2013.12.18 EBI raport 40 – Powołanie Członka Zarządu Spółki
2013.12.11 EBI raport 39 Załącznik – Materiał informacyjny Browar City Czarnków
2013.12.11 EBI raport 39 – Podpisanie umowy Jessica
2013.12.09 EBI raport 38 – Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2013.12.03 EBI raport 37 – Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w spółce powiązanej oraz rejestracja otwarcia likwidacji w spółce zależnej
2013.11.14 Załącznik do Raport Kwartalny za 3Q 2013
2013.11.14 EBI raport 36 – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2013 r.
2013.09.18 Raport ESPI 21.2013 Zawiadomienie ALTUS TFI S.A. o zmianie stanu posiadania
2013.09.18 Raport ESPI 20.2013 Zawiadomienie BPH TFI S.A. o przekroczeniu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2013.09.18 Raport ESPI 19.2013 Zawiadomienie BLF S.A. – zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
2013.09.10 EBI raport 35 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C
2013.09.04 EBI raport 34 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C Emitenta
2013.09.02 EBI raport 33 – Wprowadzenie akcji serii C Emitenta do obrotu
2013.08.15 EBI raport 32 – Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
2013.08.14 ESPI raport 18 – Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ w dniu 14.08.2013
2013.08.14 EBI raport 31 Załącznik Raport okresowy za II kwartał 2013 r
2013.08.14 EBI raport 31 – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2013 r.
2013.08.14 EBI raport 30 Załącznik – Treść uchwał podjętych przez NWZ Browaru Gontyniec S.A. w dniu 14.08.2013 r.
2013.08.14 EBI raport 30 – Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 14.08.2013 r.
2013.08.02 EBI raport 29 – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii C Emitenta
2013.08.02 EBI raport 28 – Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013.08.01 EBI raport 27 – Zawarcie istotnej umowy
2013.07.23 EBI raport 26 – Uchwała KDPW o warunkowym przyjęciu do depozytu akcji serii C Emitenta
2013.07.22 EBI raport 25 – Zawarcie istotnej umowy przez jednostki zależne Emitenta
2013.07.16 EBI raport 24 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 14 sierpnia 2013 r.
2013.07.09 EBI raport 23 – Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013.07.04 EBI raport 22 – Wygaśnięcie umowy w zakresie świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy
2013.07.04 EBI raport 21 – Zawarcie umów kredytowych na zakup linii technologicznej
2013.07.01 raport ESPI 15.2013 Zawiadomienie BPH TFI o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (1)
2013.07.01 ESPI raport 14 – Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na ZWZ w dniu 29.06.2013
2013.06.30 EBI raport 20 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 29.06.2013 r.
2013.06.30 EBI raport 20 – Załącznik Treść uchwał ZWZ 29.06.2013
2013.06.28 Raport ESPI 13.2013 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
2013.06.27 Raport ESPI 12.2013 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmiana stanu posiadania akcji Emitenta
2013.06.26 EBI raport 19 – Objęcie akcji serii C Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.
2013.06.04 ESPI 10 – Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania
2013.06.04 ESPI 9 – Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
2013.06.03 EBI raport 18 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2013 r.
2013.05.31 EBI raport 17 – Raport Roczny za 2012 rok
2013.05.31 Jednostkowy Raport Roczny 2012 Browar Gontyniec S.A.
2013.05.31 Opinia i raport biegłego wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2012 r..pdf
2013.05.31 Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa Browar Gontyniec S.A.
2013.05.31 Opinia i raport biegłego wraz z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2012 r. Grupy Kapitałowej Browar Gontyniec S.A..pdf
2013.05.20 EBI raport 16 – Postanowienie Sądu Rejestrowego w przedmiocie wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
2013.05.20 Załącznik Tekst jednolity statutu Browar Gontyniec
2013.05.15 EBI raport 15 – Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki
2013.05.15 Załącznik Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
2013.05.15 EBI raport 14 – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2013 r.
2013.04.26 ESPI raport 7 Wykaz akcjonariuszy posiadających pow. 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.04.2013 r
2013.04.25 EBI raport 13 – Zawarcie ugody pozasądowej z Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2013.04.24 EBI raport 12 Załącznik – Treść podjętych uchwał NWZA z dnia 23.04.2013 r.
2013.04.24 EBI raport 12 – Treść uchwał podjętych przez NWZA spółki Browar Gontyniec S.A. w dniu 23.04.2013 r
2013.04.23 EBI raport 11 – Nabycie 100% udziałów w spółce Browar Konstancin Sp. z o.o. z siedzibą w Oborach
2013.04.23 EBI raport 10 – Emisja obligacji imiennych niezabezpieczonych serii A
2013.04.18 ESPI 6 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Altus
2013.04.18 ESPI 5 – Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Black Lion S.A.
2013.04.18 ESPI raport 4 – Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013.04.15 EBI raport 09 – Zawarcie ugody pozasądowej z Van Pur Sp. z o.o. (uprzednio Browary Regionalne Łomża Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie
2013.04.03 EBI raport 08 – Postanowienia Sądów Apelacyjnych w Poznaniu oraz Katowicach w sprawie zabezpieczenia roszczeń Emitenta
2013.03.28 EBI raport 07 – Ogłoszenie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 r. (1)
2013.03.28 EBI raport 06 – Niezamierzone incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przy zwołaniu NWZ na dzień 22.04.2013 r.
2013.03.27 EBI raport 05 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 kwietnia 2013 r.
2013.02.14 EBI raport 04 – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2012 r.
2013.02.14 EBI raport 04 – Załącznik do raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2012 r.
2013.02.14 EBI raport 03 – Korekta jednego parametru prognozy wyników finansowych
2013.01.31 EBI raport 02 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
2013.01.03 EBI raport 01 – Zabezpieczenie roszczeń Emitenta przeciwko Obowiązanym
2013.01.03 EBI raport 01 – Załącznik

2012

2012.11.16 EBI raport 15 – Odmowa przyznania Spółce premii technologicznej w ramach programu dofinansowania POIG 4.3 _Kredyt technologiczny.
2012.11.14 EBI raport 14 – Załącznik – Raport za III kwartał 2012 roku
2012.11.14 EBI raport 14 – Załącznik – Raport okresowy za III kwartał 2012 roku
2012.09.28 EBI raport 13 – Realizacja dostawy w nowym kanale dystrybucyjnym
2012.09.25 EBI raport 12 – podjęcie współpracy z Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu
2012.09.11 EBI raport 11 – Rozszerzenie dystrybucji w kanale detalicznym w związku z podjęciem współpracy z Żabka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
2012.08.14 EBI raport 10 – Załącznik – Raport za II kwartał 2012 roku
2012.08.14 EBI raport 10 – Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012.08.14 Załącznik do Raportu 9 EBI – Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk
 2012.08.14 EBI raport 9 – Oświadczenie Spółki w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
2012.07.23 ESPI raport 2 – Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
2012.07.23 ESPI raport 1 – uzyskanie dostępu do systemu ESPI
2012.08.10 EBI raport 8 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
2012.07.03 EBI raport 7 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B
2012.06.29 EBI raport 6 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji
2012.06.28 EBI raport 5 – Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki Browar Gontyniec S.A.
2012.06.26 EBI raport 4 – Postanowienie Sądu o wpisie do KRS podwyższenia kapitału oraz zmianę w statucie Spółki
2012.06.21 EBI raport 3 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian treści statutu Emitenta
2012.06.04 EBI raport 2 – wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych
2012.06.04 EBI raport 1 – uzyskanie dostępu do systemu EBI

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

782 118 100

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.