Browar Czarnków

Struktura akcjonariatu

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
1. New Bussines sp. z o.o. 8 954 389 57,96 % 57,96 %
2. Pozostali 6 496 611 42,04 % 42,04 %
RAZEM 15 450 000 100,00 % 100,00 %

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Kamiński – Prezes Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

695 180 345

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.