Browar Czarnków

Władze spółki

Zarząd Emitenta

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu


Pan Tomasz Bartosik jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także ukończył kierunek „Zarządzanie Bankiem” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości.

Doświadczenie zawodowe:
1995-2003 - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (po zmianie Agencja Nieruchomości Rolnych) Oddział Terenowy w Poznaniu.
Starszy i główny specjalista – informatyk.

2003-2004 - Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa (centrala) w Warszawie.

  • Zastępca Dyrektora Zespołu Ewidencji i Analiz,
  • Kierownik Sekcji Informatyki,

2004 – do chwili obecnej Agencja Nieruchomości Rolnych, po zmianie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Poznaniu, Wydział Organizacyjny, Finansowo Księgowy. Administrator bazy danych i systemów bazodanowych, Kierownik Projektów.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Tomasz Bartosik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Bartosik nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.


Marek Tatarewicz - Członek Zarządu ds. Handlowych

Doświadczenie zawodowe:
1997-2000 Browar Leżajsk Współpraca z odbiorcami hurtowymi i detalicznymi Browaru
2000-2014 Grupa Żywiec Współpraca z największymi Klientami Kluczowymi Grupy Żywiec
2014 – do chwili obecnej Własna działalność gospodarcza
2019 – do chwili obecnej Browar Czarnków Dyrektor Sprzedaży

Pan Marek Tatarewicz ukończył szkolenia z zakresu prawa konkurencji, technik zarządzania i sprzedaży oraz marketingu. Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Marek Tatarewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Tatarewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Zbigniew Cheda – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Michał Klimaszewski – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Rozwadowski – Członek Rady Nadzorczej,
Robert Mościcki – Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
 

Zbigniew Cheda


Pan Zbigniew Cheda jest z wykształcenia ekonomistą, absolwentem Wyższej Szkoła Inżynierskiej im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu.
 
Doświadczenie zawodowe:
W latach 1994 -1997 specjalista ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Obrotu Samochodami i Częściami Zamiennymi „Polmozbyt” sp. z o.o.
W latach 1997-2011 prowadził własną działalność gospodarczą , współpracował z m.in. Ergo Hestia SA, Inter Polska SA jako Dyrektor Oddziału, Koordynator Regionalny.
Od 2009 do chwili obecnej – Prezes Adlector sp. z o.o.
Od 2009 do chwili obecnej – Członek Zarządu Certus sp. z o.o.
Od 2011 do chwili obecnej – Prezes New Business sp. z o.o.
Od 2011 do chwili obecnej  - Kanclerz Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
Od 2018 do chwili obecnej – Kanclerz Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
Od 2019 do chwili obecnej – Członek New IT System sp. z o.o
 
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Zbigniew Cheda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Cheda nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 
 
Michał Klimaszewski


Pan Michał Klimaszewski jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego.
Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym i publicznym w tym spółek giełdowych. ​
 
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Michał Klimaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek
 organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Klimaszewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 
 
Piotr Rozwadowski


Pan Piotr Jacek Rozwadowski jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, doktorem nauk humanistycznych, kierownikiem Katedry Obronności Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk, ukończył studia MBA (Master of Business Administration) na Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.
 
Wykształcenie:
1989 r. Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie -studia I stopnia na kierunku Nawigator Oficer Wychowawczy
1993 Akademia Obrony Narodowej, Studia magisterskie na kierunku Historia wojskowe
1996 Wojskowa Akademia Techniczna, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie
2000 Wojskowy Instytut Historyczny AON - stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 
2009 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
2019 Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, studia MBA
 
Kariera zawodowa:
1989-1991 zastępca dowódcy kompanii dowodzenia 27 brt ds. wychowawczych
1993-1994 - zastępca dowódcy 4 dywizjonu rakietowego 3 BROP ds. wychowawczych.
1994-1996 - starszy redaktor Wydawnictwo Bellona
1996-2002 - redaktor naczelny Wydawnictwo Bellona
2001-2013 - adiunkt/profesor nadzwyczajny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
2006-2008  -prorektor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.
Od 2010 - kierownik Katedry Obronności Instytutu Bezpieczeństwa Społecznej Akademii Nauk
Od 2003 - prezes Europejskiej Fundacji Zdrowia
2011-2021 - prezes Wszechnicy Warszawskiej sp. z o.o.
2021 - wiceprezes Wszechnicy Warszawskiej sp. z o.o.
 
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Piotr Jacek Rozwadowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek
 organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Jacek Rozwadowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 

Robert Mościcki


Pan Robert Mariusz Mościcki jest inżynierem zarządzania (2001r. WSEiZ), magistrem kulturoznawstwa (2013r. WWSH), doktorem nauk humanistycznych (2019r. AH im A. Gieysztora). Ukończył studia podyplomowe MBA na WWSB (2018r.) oraz podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na UW (2003) .
Doświadczenie zawodowe:
W roku 1989 rozpoczął pracę w Polskim Radiu w Warszawie jako technik studyjny a następnie realizator nagrań. O roku 2000 pracował w Telewizji Polskiej w Warszawie jako producent  a od 2001 do 2009r. jako kierownik działu Techniki i Realizacji Filmowej. W tym okresie był też członkiem Kolegium Techniczno-Inwestycyjnego ora Komisji ds. Praw Autorskich w TVP S.A.
Od 2009r. do chwili obecnej  jest związany z notowaną na GPW grupą kapitałową  ATM Grupa S.A.
Od 2009r. do chwili obecnej jest członkiem zarządu, wiceprezesem i prezesem ATM Studio sp. z o.o
W latach 2012-2014 był wiceprezesem ATM System sp. z o.o
Posiada doświadczenie w zakresie realizacji dużych projektów oraz restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
 
Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Robert Mariusz Mościcki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Robert Mariusz Mościcki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.

 

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej delegowany do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

782 118 100

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.