Browar Czarnków

Władze spółki

Zarząd Emitenta

Tomasz Kamiński – Prezes Zarządu


Jest absolwentem studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu kierunku Analiza Ekonomiczna i Kontroling oraz studiów magisterski Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Od roku 1994 do roku 2009 związany był z Hutą Szkła Ujście S.A. (obecna nazwa Ardagh Glass S.A.).

Od roku 2009 do roku 2016 prowadził własną działalność gospodarczą.

Od roku 2009 związany jest z Browarem Czarnków będącego własnością Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Administrowaniu w Brzeźnie.

Od roku 2010 roku w Browar Gontyniec Sp. z o. o. przekształconej w Browar Gontyniec S.A., do czasu powołania do Zarządu pod firmą Browar Czarnków S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego.

Ukończył szkolenia między innymi z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, Sprawozdania finansowe według MSR/MSSF, Ryzyko projektów inwestycyjnych.
 

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie ze Statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Jacek Siwek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Andrzej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej,
Paweł Cichosz – Członek Rady Nadzorczej,
Marian Piórkowski – Członek Rady Nadzorczej,
Łukasz Leja – Członek Rady Nadzorczej
 

Jacek Siwek – Przewodniczący Rady Nadzorczej


Jacek Siwek, z wykształcenia ekonomista, absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).
Bezpośrednio po studiach, w 1989 roku podjął prace w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Agros, a następnie w holenderskiej firmie dystrybucyjnej DMS.

Od 1991 do 2010 roku związany z British American Tobacco, w której to firmie pełnił funkcję Prezesa British American Tobacco Polska S.A. oraz funkcje kierownicze w oddziałach koncernu w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii. W tym okresie pełnił również funkcję członka regionalnego zarządu firmy, oraz zasiadał w audit committee BAT Polska S.A. i w komitetach regionalnych.
W różnych okresach zasiadał również w zarządzie Konfederacji Producentów Papierosów UE, był członkiem londyńskiego Chatham House i Wiceprezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Belgii.
Posiada znaczne doświadczenie inwestycyjne i restrukturyzacyjne na dużą skale w Polsce i za granica, nabyte zarówno ze względu na działalność w ramach British American Tobacco, jak i własną działalność inwestycyjna, w tym w Polsce w charakterze znaczącego i aktywnego inwestora w przeszłości w spółce Rolimpex Nasiona S.A., obecnie w spółkach IMPACT Clean Power Technology S.A. i Eutherm Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Siwek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Siwek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 

Andrzej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej


Pan Andrzej Szwarc jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończył ponadto studia Concordia University w Montrealu oraz INSEAD-Fontainebleau. Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest aktywnym inwestorem.

Doświadczenie zawodowe:
– 1984 – 1989 – pracownik CHZ AGROS (Dział Kakao),
– 1989 – 2009 pracuje w firmach których jest współzałożycielem,
– 1989 – 1991 PEPS Sp. z o.o.(handel ziarnem kakaowym),
– 1991 – 1995 dyrektor handlowy Distribution & Merchandising Services Sp z oo, (DMS); firma wprowadzała na rynek polski firmy: Masterfoods, Knorr, Tchibo, Nestle , dystrybutor wielu marek spożywczych.
– w okresie od 1992 do 1994 oddelegowany do pracy w TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. (p.o. Dyrektor Handlowy),
– 1994-1997 ABCO Sp. z o.o. (później McLane Polska Sp. z o.o., od 2008 w grupie Eurocash) – Dyrektor Generalny, sprzedaż hurtowa towarów spożywczych,
– od 1997 do 1998 Costcutter Grupa Detalistów SA – Dyrektor Generalny,
– od 1998 do 1999 FARMFOOD SA (obecnie Sokołów SA) – vce Prezes zarządu ds. Handlu i Marketingu (akcjonariusz spółki),
– od 1999 – 2009 Product Promotion Sp. z o.o. – specjalista ds. rynków terminowych, dyrektor finansowy; handel ziarnem kakaowym i kawowym.

Udział w radach nadzorczych:
– 2002 – 2009 członek Rady Nadzorczej WAWEL SA (akcjonariusz spółki),
– 2006 – 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona SA (akcjonariusz spółki),
– 2014 – obecnie, członek Rady Nadzorczej IMPACT Clean Power Technology SA (akcjonariusz spółki),
– 2014 – obecnie członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp z o.o. (udziałowiec spółki),
– 2012 – obecnie, członek Rady Fundacji „Oswoić Świat”; Misją Fundacji „Oswoić Świat” jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom; wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Andrzej Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 

Paweł Cichosz – Członek Rady Nadzorczej


Pan Paweł Cichosz w 1993r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Chirurg-stomatolog. Od 2011r. partner Klinki SMILE MAKERS Beata Szwarc, Paweł Cichosz Praktyka Stomatologiczna Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie. Od 2015r. udziałowiec w spółce Eutherm spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Od 2016r. Członek Rady Nadzorczej Eutherm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Aktywny na rynku kapitałowym od 1992r.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Paweł Cichosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Cichosz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 

Marian Piórkowski – Członek Rady Nadzorczej


Marian Piórkowski, z wykształcenia ekonomista, absolwent kierunku Funkcjonowanie rynków krajowych i zagranicznych na wydziale Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Bezpośrednio po studiach, w 1992 roku podjął pracę w międzynarodowym koncernie FMCG, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery w dziale sprzedaży od przedstawiciela handlowego do kierownika sprzedaży krajowej. Był zaangażowany w wiele projektów sprzedażowych i dystrybucyjnych dotyczących organizacji dystrybucji hurtowej i detalicznej, polityki handlowej, marketingu handlowego oraz systemu zarządzania relacjami z klientem.

Obecnie zarządza operacjami firmy FrieslandCampina Foodservice w Polsce i krajach bałtyckich. Odpowiada za wszystkie aspekty działania firmy oraz wszystkie kanały sprzedaży i działań marketingowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju oraz jej realizacji w trakcietworzenia i zarządzania firmą na nowych konkurencyjnych rynkach zdobyte w międzynarodowych koncernach FMCG.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Marian Piórkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marian Piórkowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.
 

Łukasz Leja – Członek Rady Nadzorczej


Łukasz Leja jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość, a ponadto studiował na University of Richmond i Universität zu Köln, oraz ukończył program CEMS Master’s in International Management. W roku 2013 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego i od początku drogi zawodowej jest związany z obszarem finansów, ze szczególnym uwzględnieniem podatków. Jego doświadczenie obejmuje pracę w następujących firmach:

  • 2007-2008 – GE Money Bank: analityk ds. podatków,
  • 2008-2013 – KPMG Tax: supervisor ds. podatków,
  • od 2013 do chwili obecnej – National Westminster Bank (grupa Royal Bank of Scotland): menedżer ds. podatków.

Jest autorem kilku publikacji prasowych o tematyce podatkowej.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Łukasz Leja nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Niekarany.

Osoba do kontaktu z rynkiem NewConnect:

Tomasz Kamiński – Prezes Zarządu

relacjeinwestorskie@browarczarnkow.pl

695 180 345

Aby wejść na stronę,
potwierdź, że jesteś osobą pełnoletnią.